dimarts, 20 de setembre de 2016

PREHISTÒRIA i EDAT ANTIGA

PREHISTÒRIA i EDAT ANTIGA

MÚSICA I DANSA EN LA PREHISTÒRIA I EN L'EDAT ANTIGA


La música i la dansa en la prehistòria.


El coneixement de la música i de la dansa en la prehistòria és, per la seva pròpia natura, un afer força imprecís. Les investigacions, cada cop més importants, de la musicologia i l'etnologia i les hipòtesis fetes a partir de l’estudi de pobles primitius actuals de les tribus d’Austràlia, Àsia, Amèrica i Àfrica, poden donar unes vagues idees de com vivien els avantpassats, sense que això permeti fer afirmacions precises, ans solament hipòtesis per fer un acostament.
La fixació de la música es va anar produint de manera paulatina, a mida que anava evolucionant la mateixa vida humana.


Esquema de presentació del nostre imaginari musical i de dansa de la Prehistòria. (màxim grup de 4 persones)


 1. Índex
 2. Introducció.
 3. Abstract del document av (resum del contingut de l’audiovisual).
 4. Esquema de guió (pot ser un storyboard).
 5. Una breu explicació del que es vol aportar amb aquest document audiovisual.
 6. Bibliografia – discografia – urlLa data de presentació s’indica en el calendari de la matèria al web del’institut.

La música i la dansa en l'Edat Antiga


Abans de passar a l’estudi de les grans civilitzacions de l’Edat Antiga, cal mencionar cultures i pobles que han tingut una influència en l’evolució de la música i de la dansa: Hitites, Egipcis, Assiris, Hebreus, Sumeris, Lídia i Frígia i Xinesos. Les cultures del pobles que han tingut una major influència en la concepció de la música i de la dansa a Occident són:

 • L'antiga Grècia.
 • L'imperi Romà i, paral·lel a aquest imperi
 • Els Hebreus.

Esquema de presentació de reflexió crítica davant documents av de l’Edat Antiga. (màxim grup de 4 persones):

- Portada
- Índex
1. Introducció.
2. Abstract del document av (resum del contingut de l’audiovisual).
3. Resposta a dues preguntes:

 1. a. És històric el document av que es presenta? Per què?
 2. b. Són coherents les imatges, la música, les danses que hi apareixen? Per què?
- Conclusions objectives i comentari personal.
- Fonts documentals: Bibliografia, discografia, filmografia, URL (Uniform Resource Locator), en català RUL (Localitzador Uniforme de Recursos) o adreça d’Internet.
- AnnexosLa presentació d’aquesta reflexió pot ser en el format que es triï: word, ppt, avi...

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada